Behöver du extra stöd för att hitta jobb eller studier?

Rusta och matcha är för kvinnor och män som kan jobba, men som behöver extra stöd för att hitta jobb eller börja studera. Med hjälp av Samjobbs handledare får du ta del av individuellt anpassade aktiviteter som hjälper hig att snabbare nå ditt mål: jobb eller utbildning. Det kan vara kontakter med arbetsgivare, stöd att hitta och söka jobb, information om utbildningsmöjligheter samt vägledning. Då SamJobb har etablerad kontakt med SFI-utbildning på Alma folkhögskola kan du som är ny i Sverige, eller inte behärskar det svenska språket, delta i svenska för invandrare. Om du inte talar svenska kan du få stöd på ditt eget språk.

Du kan också ta del av stöd som praktik, yrkeskompetensbedömning eller validering om Arbetsförmedlingen bedömer att det är motiverat.

SamJobb arbetar med åtta underleverantörer på åtta orter. Lund, Helsingborg, Göteborg, Linköping, Norrköping, Karlstad, Eskilstuna och Stockholm.

Vi erbjuder dessutom att:

  • Hjälpa dig att skapa personligt CV och personligt brev.
  • Få tillgång till vårt företagsnätverk.
  • Vi förbereder dig för intervju, genom rollspel och övningar.

Med SamJobbs tjänst Rusta och Matcha får du den hjälp du behöver!

Vårt gemensamma mål är att du ska få jobb eller börja studera så fort som möjligt.