Om oss

Om oss

SamJobb startade 2015 av personer som alla ville arbeta med arbetsmarknadsfrågor och bidra till att människor kommer ut i arbete eller skapar möjlighet för sig att studera.

Vår Vision

Din resa till
arbete och studier, det är vårt mål och din framtid!

Våra mål

Med hjälp av
evidensbaserade metoder, kunnig personal och stort nätverk bland organisationer
och företag är målsättningen för Samjobb: Utbildning och arbete på kortast väg!

Vår värdegrund

Samjobbs uppdrag

är att stödja kvinnor och män som står utanför arbetsmarknaden att komma tillett arbete och/eller studier. SamJobbs idé är ta vara på kvinnors och mäns arbetsmarknadsresurser och förena det med social hållbarhet och affärsnytta.

Vi på SamJobb ser
att grunden till utveckling är att så många som möjligt hjälps åt att bidra och
tillsammans skapar vi ett samhälle med gemensamma rättigheter och skyldigheter.
Vår vilja är att utifrån ett aktivt handledande synsätt öka möjligheterna för kvinnor
och män att komma till ett arbete och/eller till studier.

 På SamJobb är
vårt viktigaste verktyg, matchningen mellan den arbetssökande och
organisationen, vår intention är att alltid matcha utifrån arbetsplatsens behov
med rätt personal och kompetens