Din resa till arbete och studier, det är vårt mål och din framtid!

Vår vilja är att utifrån ett aktivt handledande synsätt öka möjligheterna för kvinnor och män att komma till ett arbete och/eller till studier. Vi vill förena kvinnors och mäns arbetsmarknadsresurser med social hållbarhet och affärsnytta