Marianne Norming

Senior advisor/Styrelseledamot

Marianne Norming har arbetat som pedagog, projektledare, enhetschef och rektor inom vuxenutbildningen i Göteborg de senaste tjugo åren, med ansvar för att beställa, följa upp och utveckla sfi (svenska för invandrare).
Uppdraget har inneburit mycket samverkan med andra aktörer med yttersta syfte att nya svenskar ska få jobb och integreras i samhället.

Lisbeth Ringdahl

Senior advisor/Styrelseledamot

Lisbeth har arbetat inom Göteborgs stad sedan 1977. Först som fritidspedagog och därefter olika ledaruppdrag inom kommunal verksamhet. Från 2004 har hon arbetat med arbetsmarknadsfrågor och från 2011 som arbetsmarknadschef i Göteborgs stad.

Lennart Kurlberg

Senior Advisor/Styrelseledamot

Lennart har arbetat inom arbetsförmedlingen sedan 1980, först 10 år som arbetsförmedlare och därefter haft olika funktioner
på länsarbetsnämnden. Från 2008, då arbetsförmedlingen blev myndighet, har han arbetat som verksamhetssamordnare, marknadsområde Göteborg/Halland.

Victoria Espe

Senior Coach

Victoria är företagsrådgivare/Tillväxtspecialist med många år erfarenhet av företagsutveckling, affärsplanering, budgetering, innovation, export & handel, starta eget, integrations- och invandrarproblematik etc. Som kompletterande arbetsförmedlingens aktör har bidragit i många år med att stödja många nyanlända under etableringsperioden, med målet att de tar aktiv del i arbetslivet och samhället. Victoria medverkar även ideellt som mentor i Stödprojekten ”Yrkesmentorer & ”Ensamkommande ungdomar”.

Gunnar Ekman

Grundare, Styrelseordförande

Managementkonsult med 20 års erfarenhet av att hjälpa små- medelstor ägarledda företag med sin organisationsstruktur och företagsutveckling. Gunnar har även flerårig erfarenhet från EU-fonds finansierade näringslivs- och integrationsprojekt.

Johan Nordlund

Grundare, VD

Lång ledarerfarenhet inom såväl privatägda bolag som skattefinansierad verksamhet. 10-årig erfarenhet av utbildningsföretag i ledande ställning såsom Iris Hadar, Eductus, Vindora/Movant.