Victoria Espe

Senior Coach

Victoria är företagsrådgivare/Tillväxtspecialist med många år erfarenhet av företagsutveckling, affärsplanering, budgetering, innovation, export & handel, starta eget, integrations- och invandrarproblematik etc. Som kompletterande arbetsförmedlingens aktör har bidragit i många år med att stödja många nyanlända under etableringsperioden, med målet att de tar aktiv del i arbetslivet och samhället. Victoria medverkar även ideellt som mentor i Stödprojekten ”Yrkesmentorer & ”Ensamkommande ungdomar”.

Suran Lalo

Administratör/datorstöd/språkstöd

Teknik-/IT-supporter och administratör med bred bakgrund inom programmering, databas, internet, teknisk support och ekonomi. Talar kurdiska, svenska, danska, engelska, persiska och arabiska.

Nadja Charafi

Senior Coach, Lärare

Lärare och coach med många års erfarenhet av arbete med ungdomar och nyanlända. Har på så sätt skapat ett brett kontaktnät inom företagsvärlden. Drivkraften hos Nadja är Mötet med varje individ. Hon trivs med att hjälpa människor till självhjälp, genom att lyfta fram, synliggöra och lotsa vidare det som finns inom varje individ, och anser att hon lär sig något nytt varje gång hon träffar någon. Talar arabiska och förstår en del serbo/kroatisk/bosniska och turkiska.

Mikael Johansson Holmström

Mikael är pedagog med fokus på andraspråksutveckling. Har bakgrund som lärare inom sfi och svenska som andraspråk på grundläggande och gymnasial nivå, bland annat på en rad yrkesinriktade utbildningar. Tränar gärna svenska direkt ute på arbetsplatserna.

Michael Delphin

IT Administratör, Web Designer

En teknik- och systemdriven IT expert med en bred bakgrund inom de flesta områden gällande teknisk support, företrädesvis till stora och medelstora organisationer.

Märta Lindqvist

Studie- och yrkesvägledare/coach/HR-ansvarig

Märta är studie- och yrkesvägledare och personalvetare med tidigare arbeten inom bland annat sfi, vuxenutbildning och förskola.
Hon arbetar med vägledning och utveckling för både Samjobbs deltagare och Samjobbs personal och brinner för att se människor växa, komma vidare i livet och må bra.

Marianne Norming

Senior advisor/Styrelseledamot

Marianne Norming har arbetat som pedagog, projektledare, enhetschef och rektor inom vuxenutbildningen i Göteborg de senaste tjugo åren, med ansvar för att beställa, följa upp och utveckla sfi (svenska för invandrare).
Uppdraget har inneburit mycket samverkan med andra aktörer med yttersta syfte att nya svenskar ska få jobb och integreras i samhället.

Maria Nilsson

Kreativ Coach

Konstnärsutbildad ”kulturtant” med devisen. Alla kan göra konst. Arbetar helst med trä, glas, tyg, papper och foto.

Lisbeth Ringdahl

Senior advisor/Styrelseledamot

Lisbeth har arbetat inom Göteborgs stad sedan 1977. Först som fritidspedagog och därefter olika ledaruppdrag inom kommunal verksamhet. Från 2004 har hon arbetat med arbetsmarknadsfrågor och från 2011 som arbetsmarknadschef i Göteborgs stad.

Lennart Kurlberg

Senior Advisor/Styrelseledamot

Lennart har arbetat inom arbetsförmedlingen sedan 1980, först 10 år som arbetsförmedlare och därefter haft olika funktioner
på länsarbetsnämnden. Från 2008, då arbetsförmedlingen blev myndighet, har han arbetat som verksamhetssamordnare, marknadsområde Göteborg/Halland.

Johan Nordlund

Grundare, VD

Lång ledarerfarenhet inom såväl privatägda bolag som skattefinansierad verksamhet. 10-årig erfarenhet av utbildningsföretag i ledande ställning såsom Iris Hadar, Eductus, Vindora/Movant.

Gunnar Ekman

Grundare, Styrelseordförande

Managementkonsult med 20 års erfarenhet av att hjälpa små- medelstor ägarledda företag med sin organisationsstruktur och företagsutveckling. Gunnar har även flerårig erfarenhet från EU-fonds finansierade näringslivs- och integrationsprojekt.

Faduma Awil

Socionom/coach/språkstödjare

Faduma är utbildad socionom med lång erfarenhet av arbete inom socialtjänst och behandlingsarbete i Angered. Hon har också arbetat som kurator inom vuxenutbildning, sfi.
Faduma älskar att jobba med människor och ser olikheter som en styrka. Hon brinner för integrationsfrågor och för att hjälpa människor att känna sig hemma i sitt nya hemland.

Eskil Hultin

Grundare, Driftsansvarig, Senior Coach

Eskil har mångårig erfarenhet inom utbildningssektorn, både som lärare och som rektor. Eskil har under de senaste 10 åren arbetat som coach inom SFI skolan och där ansvarat för uppbyggnaden av en organisation där ett tätt samarbete mellan företag och skola lett till nya effektiva utbildningar som skapat arbete för många elever och deltagare.

Vill du bli en del av vårt team? Kontakta Oss!

Send messageclear

Några ord om oss

Vi som arbetar på Samjobb brinner för integration och att göra skillnad. Vi har alla lång erfarenhet av integrations- och arbetsmarknadsfrågor, som anställda, egna företagare och/eller ideellt. Vi arbetar med både hjärnan och hjärtat vilket vi tror är en förutsättning för att lyckas hjälpa andra.

Förutom coachning erbjuder vi

  • Språkstöd utifrån deltagarnas behov och mål
  • Jobbsökning (CV, presentationsteknik, ansökningar, studiebesök)
  • Skapande verksamhet
  • IT och datorhantering
  • Eventuell möjlighet till praktik
  • Inspirerande föreläsningar runt ämnen som berör deltagarna
  • Fysisk aktivitet
  • Kultur- och samhällsliv
  • Starta eget information