Styrelsen

Lisbeth Ringdahl

Senior advisor/Styrelseledamot


Lång erfarenhet inom Göteborgs stad genom arbeten som fritidspedagog, olika ledaruppdrag inom kommunal verksamhet samt arbetsmarknadschef. Brinner för arbetsmarknadsfrågor och har länge arbetat med människor. Det är viktigt att känna att man behövs.

Telefonnummer: 0705 08 19 52

Lennart Kurlberg

Senior Advisor/Styrelseledamot


Har lång erfarenhet inom arbetsförmedlingen, både som arbetsförmedlare och genom att ha olika funktioner på länsarbetsnämnden. Han har även arbetat som verksamhetssamordnare i marknadsområdet Göteborg/Halland. På Samjobb arbetar Lennart med att utveckla verksamheten på olika sätt genom spännande projekt, som till exempel kan handla om att minska klyftan mellan arbetsgivare och arbetssökande.

Telefonnummer: 0705 60 65 82

Gunnar Ekman

Grundare/Styrelseordförande


Managementkonsult med 20 års erfarenhet av att hjälpa små till medelstora ägarledda företag med sin organisationskultur och företagsutveckling. Flerårig erfarenhet från EU-fonds finansierade näringslivs- och integrationsprojekt.

Telefonnummer: 0708 43 37 47

Johan Nordlund

Grundare/VD


Lång erfarenhet inom såväl privatägda bolag som skattefinansierad verksamhet. 10-årig erfarenhet av utbildningsföretag i ledande ställning såsom Iris Hadar, Eductus, Vindora/Movant.

Telefonnummer: 0703 14 15 03

Marianne Norming

Senior advisor/Styrelseledamot


Bakgrund som pedagog, projektledare, enhetschef och rektor inom vuxenutbildningen i Göteborg. Varit ansvarig för att beställa, följa upp och utveckla SFI. Uppdraget har inneburit mycket samverkan med andra aktörer med yttersta syfte att nya svenskar ska få jobb och integreras i samhället.

Telefonnummer: 0722 12 41 71