Arbetsträning

Med möjlighet till fördjupad bedömning

Vad är Arbetsträning?

Arbetsträning innebär att deltagaren får möjlighet att arbetsträna utan krav på produktivitet. Träningen anpassas utifrån deltagarnas erfarenheter och nivå för att de ska kunna lära sig så mycket som möjligt. På SamJobbs kontor finns det möjlighet att arbetsträna inom olika områden som kök, sömnad, snickeri och trädgård (säsong), kan anpassas efter deltagarnas önskemål eller tidigare erfarenheter.

I Arbetsträningen utgår vi ifrån det positiva och det som deltagaren kan och klarar av och bygger vidare på det. Vi arbetar för att deltagaren ska uppleva begriplighet, hanterbarhet och känsla av meningsfullhet och delaktighet.

Vill du veta mer?

SamJobbs handledare har många år av erfarenheter inom integrationsfrågor och arbetsmarknaden samt ett brett kontaktnät. Vi vill att du ska kunna nå dina mål och på sikt få ett arbete. Om du vill veta mer, tveka inte på att höra av dig!
Maila eller ring Maria Nilsson, för att få veta mer vad Arbetsträning innebär och vad vi kan göra för dig.

Logotype

Kontakta oss

Maria Nilsson

Kreativ Coach

Telefonnummer: 0703 66 09 50