Vilka vi är

Vi som arbetar på Samjobb brinner för integration och att göra skillnad. Vi har alla lång erfarenhet av integrations- och arbetsmarknadsfrågor, som anställda, egna företagare och/eller ideellt arbete. Vi arbetar med både hjärnan och hjärtat vilket vi tror är en förutsättning för att lyckas hjälpa andra.

Vi erbjuder

Förutom aktiv coachning från din egen coach erbjuder vi

  • Språkstöd utifrån deltagarens behov och mål
  • Hög personaltäthet
  • Jobbsökning (CV, presentationsteknik, ansökningar, studier Skapande verksamhet
  • Praktisk svenska
  • IT och datorhantering
  • Inspirerande föreläsningar runt ämnen som berör deltagarna
  • Fysisk aktivitet
  • Kultur- och samhällsliv
  • Starta eget information
  • Eventuell möjlighet till skarpa praktikplatser som ofta leder till jobb

Laget

Grundarna

Gunnar

Gunnar Ekman

Grundare, styrelseordförande

E-mail: gunnar.ekman@samjobb.se

Managementkonsult med 20 års erfarenhet av att hjälpa små- medelstor ägarledda företag med sin organisationsstruktur och företagsutveckling. Gunnar har även flerårig erfarenhet från EU-fonds finansierade näringslivs- och integrationsprojekt.

Eskil

Eskil Hultin

Grundare, driftsansvarig, seniorcoach

E-mail: eskil.hultin@samjobb.se

Eskil har mångårig erfarenhet inom utbildningssektorn, både som lärare och som rektor. Eskil har under de senaste 10 åren arbetat som coach inom SFI skolan och där ansvarat för uppbyggnaden av en organisation där ett tätt samarbete mellan företag och skola lett till nya effektiva utbildningar som skapat arbete för många elever och deltagare.

Johan

Johan Nordlund

Grundare, VD

E-mail: johan.nordlund@samjobb.se

Lång ledarerfarenhet inom såväl privatägda bolag som skattefinansierad verksamhet. 10-årig erfarenhet av utbildningsföretag i ledande ställning såsom Iris Hadar, Eductus, Vindora/Movant. Johan har även stor erfarenhet av projektledning av både nationella och regionala/lokala utbildningsprojekt med inriktning mot integration, arbetslivsinriktad rehabilitering.

Victoria

Victoria Espe

Grundare, Senior Coach

E-mail: victoria.espe@samjobb.se

Victoria är företagsrådgivare/Tillväxtspecialist med många år erfarenhet av företagsutveckling, affärsplanering, budgetering, innovation, export & handel, starta eget, integrations- och invandrarproblematik etc. Som kompletterande arbetsförmedlingens aktör har bidragit i många år med att stödja många nyanlända under etableringsperioden, med målet att de tar aktiv del i arbetslivet och samhället. Victoria medverkar även ideellt som mentor i Stödprojekten ”Yrkesmentorer & ”Ensamkommande ungdomar”.